Aktuell bild 2007-12-27

I oktober 1995 anlades vattenreningskärret i Bergum och har således nu fungerat i 12 år.
De här tända 6 ljusramperna i levé 1 längst till höger är avsedda att gynna primärproduktionen under den mörkaste tiden. Men under isfria förhållanden som här, visar vattnets färger en rik produktion av växtplankton även i de sista levéerna längst till vänster.