Fil dr, Docent och universitetslektor emeritus vid Ekologiska avdelningen Zoologiska Institutionen, Göteborgs Universitet
Konsultativ forsknings- och åtgärdsverksamhet inom tillämpad ekologi. Specialitet; Våtmarksekologi, restaurering och skötsel av våtmarker och vattenreningskärr