Sjön Östen

Tack vare regelbundet förekommande översvämningar ger våtmarksgräset rörflen goda höskördar och bra betesmark runt Östens stränder, men jordbruksverkets expert  har lyckats övertyga markägare och miljödomstolar om att denna mark är totalskadad.
(Foto från Flistadviken 1992, Inge Johansson)
bullet

Sjön östen - Svenska miljödomstolars hantering av det CW listade Natura 2000-området. (PDF 1,5 Mb)

Bilaga 1, Dagliga vattennivåer i sjön Östen under åren 1996-2002 i relation till föreslagna miniminivåer, samt dagliga maximinivåer under de 7 åren. (PDF 87 kB)

Bilaga 2, Vattenanalyser från Tidans och Ösans ingående och Tidans utgående vatten i relation till vattennivå i Östen och dag under året. (PDF 156 kB)