Våtmarker

Våtmarker  finns både i sött och salt vatten. De utgör de mest produktiva miljöerna (biotoperna) vi har på jorden. Detta beror på att de tillförs näringsämnen med vattendragens rinnande och eroderande vatten. Genom sedimentation har de blivit grunda. Då tillföres också ljus till hela vattenvolymen. Detta gynnar produktion av biomassa av växter och djur. På så sätt har de blivit värdefulla även för människan. Men – genom olika former av exploatering och vanskötsel, såsom torrläggning, utfyllnad, recipient för spillvatten, vattenreglering, upphörande hävd etc., försvinner allt fler av dessa miljöer, vilka har stor betydelse för den biologiska mångfalden och för en ostörd produktivitet i sjöar och kusthav. Varje våtmark är unik – i det avseendet, att en lång rad varierande faktorer, t.ex. topografi, djupförhållanden, vattenregim, olika intressen, påverkar dess funktion.

 Wetlands  ”are among the most productive – and most threatened – ecosystems. The marshes, swamps and floodplains upon which were founded the great civilisations of ancient Egypt, Mesopotamia and Indo-China, and which continue today to support rural communities throughout the world, are menaced by drainage, reclamation and pollution. Many have already been lost. It is sadly ironic that as we have sought to exploit the riches of these habitats, we have unwittingly destroyed them”. (M.S. Swaminathan, President, IUCN, in the foreword to: Maltby, E.1986. Waterlogged wealth. Why waste the world’s wet places? Earthscan. 200 pp.)

Läs mer om:

bulletSjön Östen
bulletTorslandaviken
bulletHållsungamyren
bulletTofta kile
bulletFunneshultssjön
- 1998-06-05. Funneshultssjön – förslag till restaurering och skötsel. 19 sid. – Uddevalla kommun.
-
2006-12-05  Effekter av felaktiga åtgärder
bulletVansjön