Vattenreningskärr

Uppdrag
Eftersom det erfordras gedigna ekologiska kunskaper för utformningen av ett funktionellt och optimalt fungerande vattenreningskärr, ställer vi oss, i samarbete med Gunilla Magnusson och företaget GM Vattenmiljö till förfogande, för planering och utformning av dessa anläggningar, så att de kan anläggas perfekt av entreprenörer och sedan skötas med en minimal arbetsinsats. Eftersom metodiken är helt ny och avviker fundamentalt från traditionella vattenreningsmetoder, står vi också till förfogande för informations- och utbildningsverksamhet.Bertil Nilsson och Olof Pehrsson
vid inflödet till levé 3 i vattenreningskärret i Aröd
 


Vattenreningskärret i Aröd med levé 1 närmast i förgrunden (Foto 1993-04-23).


Vattenreningskärret i Bergum

Vattenreningskärret i Aröd
blev den första anläggningen i sitt slag i Sverige, d.v.s. en artificiell våtmark, utformad på ett sådant sätt, att närsalter av fosfor och kväve från jordbruk och hushåll med hjälp av en biologisk mångfald av organismer kan hållas kvar på land i stället för att flöda ut i havet och där skapa övergödning och bottendöd. Metoden kom till genom kunskaper förvärvade från mångårig forskning om restaurering och skötsel av våtmarker för att gynna fågellivet. I dessa gäller det att skapa en rik produktion av bytesorganismer för att gynna fågellivet. Målsättningen för vattenreningskärret är i princip densamma: att överföra närsalter till näringskedjor av organismer.

Läs mer:

bullet
Vattenreningskärret i Aröd 2:226 funktion och utveckling (PDF 2 Mb)
bullet
Vattenrening i vattenreningskärr - bearbetning av data, jämförelser mellan Bergum och andra anläggningar. (PDF 0,5 Mb)
bullet
Bergums vattenreningskärr- utvärdering av en försöksperiod (PDF)
bullet
Bergums vattenreningskärr - utvärdering av en 5-årsperiod (PDF 1,5 Mb)
bullet
Sammanfattning av resultat från Bergums vattenreningskärr (PDF 1,2 Mb)
bullet
Förslag till överförande av kulverterat dike till våtmark vid Tjuvkil Mellangård (Tjuvkil 4:5 och 2:166, Kungälvs Kommun) (PDF 0,5 Mb)